Мерки за енергийна ефективност, ремонт на покрива, подмяна на дограмата и нова отоплителна инсталация са част от дейностите, които ще бъдат реализирани в детска градина „Слънце“.

Строителни-ремонтните работи ще стартират до дни, като се предвижда и изграждане на фотоволтаична система на покрива и монтаж на генератор за собствено потребление.

При изпълнение на проекта в сградата ще се постигне близко до нулевото потребление на енергия.

Дейностите се реализират в рамките на проект „Образователни институции с отговорност към околната среда“, финансиран по ОП „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност.