„Топлофикация – Враца” ЕАД уведомява своите клиенти, че са изпълнени нормативните условия за изключване на отоплението и считано от 25.04.2023 г. /вторник/ започва поетапно спиране на отоплението, като дружеството се е съобразило и с дългосрочната прогноза на времето за следващите 7 – 10 дни. При желание от страна на клиентите, отоплението в отделни сгради може да остане включено до посочена от тях дата. За тази цел е необходимо да има решение на общото събрание на етажната собственост и подадено заявление в дружеството или изрично писмо от ръководител на учреждение в самостоятелна абонатна станция. Отоплението на обекти със социална насоченост /болници, детски заведения, училища, общежития и защитени жилища/ ще продължи да функционира, при писмено желание от ръководителя на съответната институция.

След приключване на отоплителния сезон за абонати на прогнозни начисления ще стартира кампанията за отчитане на уредите за дялово разпределение и изготвянето на изравнителните сметки за периода 1 май 2022 г. – 30 април 2023 г. В тази връзка „Топлофикация – Враца” ЕАД призовава клиентите своевременно да осигурят достъп до жилището си на една от двете дати за безплатен отчет с цел бързо и коректно изготвяне на изравнителните сметки.