Готов е графикът за изплащане на възнаграждения на секционните избирателни комисии за избори за народни представители на 4 април 2021 г.

Изплащанията ще стават, както следва:

Дата Секция № Работно време
13.04.2021 г. 1 – 17 10,00 – 12,00 13,00-16,00
14.04.2021 г. 18 – 34 09,00 – 12,00 13,00-16,00
15.04.2021 г. 35 – 51 09,00 – 12,00 13,00-16,00
16.04.2021 г. 52 – 68 09,00 – 12,00 13,00-16,00
19.04.2021 г. 69 – 85 09,00 – 12,00 13,00-16,00
20.04.2021 г. 86 – 102 09,00 – 12,00 13,00-16,00
21.04.2021 г. 103 – 116 09,00 – 12,00 13,00-16,00

Възнагражденията ще се изплащат във фоайето на Градска концертна зала и се получават лично, при представяне на удостоверение от РИК и лична карта.