Уважаеми членове на секционни избирателни комисии,

Община Козлодуй Ви уведомява, че изплащането на възнагражденията ще се извърши от 19.07.2021 г. до 23.07.2021 г., в кабинет № 112, намиращ се в едно от бунгалата във вътрешния двор на сградата на общинска администрация.

Средствата ще се получават от Галина Атанасова – гл. експерт „Труд и работна заплата“, в диапазона от 08:00 ч. до 12:00 ч., и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Днес възнагражденията може да се получават след 13:00 ч.