През последните два месеца започнаха ремонтите и на пътната инфраструктура в населените места на Враца.

Към момента с нова асфалтова настилка са пътни участъци и отсечки в селата – Нефела, Лиляче, Баница, Три кладенци, Косталево, Девене, Мраморен и Голямо Пещене.

Специализираната техника работи по отстраняването на компрометирани участъци от ул. „Георги Димитров“ в село Тишевица. Успоредно с това се извършват подготвителни дейности преди асфалтирането на част от пътя за село Веслец, както и в село Върбица.

Освен в населените места, рехабилитация на пътища се извършва и в квартал „Бистрец“, където до момента са асфалтирани част от улиците „Касината“ и „Люляците“. Стръмните отсечки в квартала – „Манастирска“, „Стоян Орловски“, „Мътница“, „Сливница“ и „Люляците“. Дейностите в квартала продължават.

Предвидено е осигуряването на още средства за текущи ремонти.