Във връзка с изпълнението на Проект “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца”, който се реализира в момента от „ВиК“ ООД – Враца, започна възстановяване на уличните настилки, разкопани при подмяната на водопроводите в гр. Мездра.

Графикът за ремонта на уличните настилки е съгласуван между „ВиК“ ООД – Враца, Община Мездра и фирмата изпълнител. Понастоящем се работи по ул. „Св. Патриарх Евтимий“ и ул. „Георги Кирков“.

Крайният срок за приключване на ремонтните дейности е 15 август 2022 г.