От днес, 13 януари, отдел „Местни данъци и такси”, дирекция „Финансово-стопански дейности”, започна събирането на данък превозни средства за 2022 г.

Сроковете за плащане са следните:
до 30 юни – първа вноска;
до 30 октомври – втора вноска.

Предплатилите за цялата година, до 30 април, ще ползват 5% отстъпка.

Плащането на данъци и такси може да се извърши на касите в отдел „Местни данъци и такси”, касите в съставните кметства, каси на Изипей, с пощенски запис, онлайн през системата на Национална агенция по приходите, през системата еPay, по банков път.

Всички граждани могат да получат справки и отговори на запитвания на следните номера: 0973/80 351, 0973/80 196, 0973/80 063.