Алеите към стадион „Христо Ботев“ ще бъдат с нова асфалтова настилка, като същевременно ще се възстановят тротоарните площи и ще се ремонтира парковото осветление.

Дейностите стартираха преди дни и са част от Капиталовата програма на Община Враца за 2020 година.

Предвидени са близо 300 000 лева, с които ще се асфалтират алеите към спортния комплекс в града.

Дейностите включват още:

ремонт на прилежащите площи и на компрометирания тротоар в района на Начално училище „Иван Вазов“. Планира се поставянето на нови пейки и кошчета.

Успоредно с обновяването на парковите алеи към стадиона,

ще бъде асфалтиран и участъкът от бул. „Демокрация“, в частта от ул. „Спортна“ до ул. „Козлодуйски бряг“, тъй като настилката е в изключително лошо състояние.

Кметът Калин Каменов коментира, че подобни дейности в този район не са извършвани в последните 20 години.

В местната администрация има много сигнали от граждани за състоянието на алеите, за липсата на достатъчно пейки и осветление на места. С реализирането на строително-ремонтните работи, парковото пространство ще бъде с изцяло нов облик. В момента обсъждаме варианти и за обособяването на още детски площадки на алеите“ – допълни Каменов.