От вчера, 17.08.2022 г., на официалната интернет страница на Областна администрация – Враца гражданите ще могат да се запознаят с разяснителната кампания, във връзка с предстоящите парламентарни избори за народни представители на 02.10.2022 г.

Материалите, изготвени от Централната избирателна комисия, са достъпни на следния линк и могат да бъдат свободно споделяни:

https://www.cik.bg/suemg_02.10.2022/