Започна основен ремонт на четири улици в гр. Мездра, които са включени в Инвестиционната програма на Община Мездра за 2023 г.

Това са ул. „Георги Бенковски“, ул. „Св. Патриарх Евтимий“ (в участъка от ул. „Янко Сакъзов“ до ул. „Петко Каравелов“), ул. „Пирин“ и ул. „Оборище“. За цялостната реконструкция на четирите улици, които са с обща дължина приблизително 1 700 м, Община Мездра ще инвестира малко над 1 млн. лв.

Най-напред стартира основният ремонт на ул. „Георги Бенковски“. От днес е отрита строителната площадка за реконструкцията на ул. „Св. Патриарх Евтимий“, а в близките дни ще започне ремонтът на улиците „Пирин“ и „Оборище“.

В тази връзка Община Мездра още веднъж напомня на водачите на пътни превозни средства (ППС) да освободят уличните платна и тротоари на въпросните улици от паркираните върху тях ППС, за да не пречат на извършването на ремонтните дейности.

Строително-монтажните работи (СМР) включват фрезоване на съществуващата асфалтобетонова настилка, демонтаж на старите бордюри, полагане на несортиран трошен камък фракция за пътна основа, монтаж на нови бетонови бордюри, полагане на подложен бетон, доставка на чугунени решетки за дъждоприемни оттоци и сваляне/ понижаване на съществуващи шахти, полагане на два пласта асфалтобетон и на битумен разлив.

Изпълнител на основния ремонт на ул. „Георги Бенковски“ е строителната компания „Европейски пътища“ АД – Пловдив, на ул. „Св. Патриарх Евтимий“ – „Теком Инвест“ ЕООД – Враца, а на ул. „Пирин“ и на ул. „Оборище“ – „Актив Билдинг инк“ ЕООД – София. Упражняването на строителен надзор при изпълнението на СМР се извършва от „Ведипема“ ООД – София.

Междувременно напредва обновяването на детската площадка на ул. „Христо Ботев“ в междублоковото пространство срещу „Хемус-М“. Със средства на Община Мездра в района на детската площадка е монтирано ново комбинирано съоръжение за игра на открито, разширен е съществуващият пясъчник, построен е навес и са оформени цветни лехи.