Двудневно практическо обучение за новоназначени библиотекари от област Враца се провежда в Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца.

Семинарът е за придобиване на основни библиотечни знания и запознаване с основните библиотечни документи с цел оптимизиране на дейността и повишаване качеството на обслужване на потребителите.