Стартира санирането на първата сграда по проекта „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна и жилищни сгради”, намираща се на ул. „П. Р. Славейков” № 8.

Строително-монтажните дейности се изпълняват от фирма „НИКИ СТРОЙ 17” ЕООД. Общата площ на сградата е 87 кв. м.

В сградата се помещава Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама” (ОП СДР).

Одобреният проект на Община Козлодуй включва дейности по подобряване на енергийната ефективност и дейности по конструктивно укрепване на две многофамилни жилищни сгради – ж.к. 3, блок № 17, ж.к. 2, блокове № 39, № 40 и № 41, и една административна сграда на ОП СДР.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 1 490 003,36 лв.

В периода 2018-2020 г. по Оперативна програма „Региони в растеж” Община Козлодуй е изпълнила успешно 5 проекта за внедряване на мерки за енергийна ефективност, от които на 9 обществени сгради и 9 жилищни сгради.