Участниците в изборните комисии, сформирани на територията на Видинска община за провеждане на изборите за Народно събрание на 4 април, могат да получат дължимите им суми на партерния етаж в сградата на Общинската администрация на пл. „Бдинци“ №2.

Възнагражденията ще се изплащат в работни дни от 9:00 ч. до 16:30 часа.