И тази година Община Козлодуй ще се присъедини към инициативата на международната природозащитна организация WWF и ще подкрепи 17-ото поредно издание на най-мащабната глобална природозащитна инициатива „Часът на Земята”.

На 25 март (събота), от 20:30 ч. до 21:30 ч., ще бъде загасено уличното осветление в централната градска част, както и фасадното осветление на сградата на местната администрация. На площад „Христо Ботев”, с начало 20:30 ч., Общински детски и младежки парламент, с подкрепата на Община Козлодуй, ще представи огнено шоу, в изпълнение на група „Феникс” към ЦЛР „БАрака”, гр. Козлодуй.

Природозащитната организация WWF стартира втората фаза на своята кампания „Общ дом. Общо бъдеще”, посветена на опазването на дивите животни в България.

В тазгодишно издание фокусът ще бъде върху възстановяването на местообитания, осигуряващи дом и храна на различни популации на ключови за екосистемата видове. Данните сочат, че за по-малко от един човешки живот са изгубени 69% от дивите животни по света, а запазването на видовете е тясно свързано с човешкото присъствие и дейности.

По време на „Часът на Земята”, милиони хора от целия свят изключват осветлението в домовете си за един час, а публични сгради притъмняват фасадите си в знак на съпричастност към проблемите на промените в климата. „Часът на Земята 2023” може да бъде стимул за много повече от изключване на светлините.

Община Козлодуй призовава всички граждани да изразят своята съпричастност и активна гражданска позиция, като загасят светлините в домовете си за един час на 25 март.

За повече информация относно инициативата посетете линка :

https://www.facebook.com/photo fbid=590001689834703&set=a.463097239191816