Поради извършване на строителни дейности от „Аресгаз“ ЕАД, от 27 до 28 септември, от 08 ч. до 17 ч., временно ще бъде ограничено движението по улица „Св. Св. Кирил и Методий“, в участъка между ул. „Стоян Кялъчев” и ул. „Трайко Китанчев“.

На 27 септември /понеделник/, от 08 ч. до 17 ч., ще бъде затворена за движение ул. „Цвятко Бобошевски“. Въвеждането на временната организация на движение е свързана с изпълнение на строително-монтажни работи на изграждащ се обект в района.