В община Монтана въвеждат задължителната предучилищна подготовка за 4-годишните деца през учебната 2020/2021 година от 01.12.2020 г.

Ангажимент на Общината е да осигури необходимите условия, съгласно изискванията на държавните образователни стандарти за предучилищното образование и за физическата среда, информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

Снимката е илюстративна