С цел намаляване на конфликтните ситуации при шофиране в градски условия и осигуряване на допълнителни паркоместа, от днес, 30 ноември 2022 г. (сряда), се въвежда еднопосочно движение на пътните превозни средства (ППС) в определени участъци по следните улици от второстепенната улична мрежа в централната градска част на гр. Мездра:

✓ Еднопосочни улици с посочност на движението запад-изток:

• ул. „Св. св. Кирил и Методий“ в участъка от ул. „П. Р. Славейков“ до ул. „Динко Петров“,
• ул. „Родопи“,
• ул. „Христо Ботев“ в участъка от ул. „Динко Петров“ до ул. „Любен Каравелов“;

✓ Еднопосочни улици с посочност на движението изток-запад:

• ул. „Христо Смирненски“ в участъка от ул. „Динко Петров“ до ул. „П. Р. Славейков“,
• ул. „Шипка“ в участъка от ул. „Динко Петров“ до ул. „П. Р. Славейков“.

Новата организация на движението по горепосочените улици е обозначена със съответната вертикална сигнализация – пътни знаци.

Еднопосочното движение на ППС в определени участъци от градската улична мрежа се въвежда в съответствие с новия Генерален план за организация на движението в гр. Мездра, разработен от Община Мездра съвместно с представители на съответните компетентни органи – Сектор „Пътна полиция“ при Районно управление „Полиция“ – Мездра, Областно пътно управление – Враца, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Мездра и Регионална здравна инспекция – Враца.