С цел намаляване на конфликтните ситуации при шофиране в градски условия и осигуряване на допълнителни паркоместа, считано от 30 ноември 2022 г. (сряда), се въвежда еднопосочно движение на пътните превозни средства (ППС) в определени участъци по следните улици от второстепенната улична мрежа в централната градска част на гр. Мездра:

Еднопосочни улици с посочност на движението запад-изток:

  • ул. „Св. св. Кирил и Методий“ в участъка от ул. „П. Р. Славейков“ до ул. „Динко Петров“,
  • ул. „Родопи“,
  • ул. „Христо Ботев“ в участъка от ул. „Динко Петров“ до ул. „Любен Каравелов“;

Еднопосочни улици с посочност на движението изток-запад:

  • ул. „Христо Смирненски“ в участъка от ул. „Динко Петров“ до ул. „П. Р. Славейков“,
  • ул. „Шипка“ в участъка от ул. „Динко Петров“ до ул. „П. Р. Славейков“.

Новата организация на движението по горепосочените улици ще бъде обозначена със съответната вертикална сигнализация – пътни знаци.

Запазва се досегашната еднопосочност на движението на ППС по:

  • ул. „Александър Стамболийски“ в участъка от ул. „Янко Сакъзов“ до ул. „Св. св. Кирил и Методий“, с посочност на движението запад-изток по южното платно на улицата и с посочност на движението изток-запад по северното платно на улицата;
  • ул. „Христо Ботев“ в участъка от подхода към Автогара Мездра до служебния паркинг пред Община Мездра, с посочност на движението запад-изток по южното платно на улицата и с посочност на движението изток-запад по северното платно на улицата.

Като следващ етап от облекчаването на пътния трафик в гр. Мездра се предвижда въвеждане на еднопосочно движение по още три улици:

  • ул. „Иван Вазов“ с посочност на движението север-юг,
  • ул. „Св. Патриарх Евтимий“ в участъка от ул. „Янко Сакъзов“ до Гробищния парк с посочност на движението изток-запад,
  • ул. „Александър Стамболийски“ в участъка от ул. „Петко Каравелов“ до ул. „Янко Сакъзов“ с посочност на движението запад-изток.

Еднопосочното движение на ППС в определени участъци от градската улична мрежа се въвежда в съответствие с новия Генерален план за организация на движението в гр. Мездра, разработен от Община Мездра съвместно с представители на съответните компетентни органи – Сектор „Пътна полиция“ при Районно управление „Полиция“ – Мездра, Областно пътно управление – Враца, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Мездра и Регионална здравна инспекция – Враца.