На 14 – 16 октомври 2022г. във Враца ще се проведе Архитектурен Фестивал „Врата към Враца“ по проект, реализиран от НПО „Врачанските къщи“.

Фестивалът “Врата към Враца” поставя фокус върху културното наследство на града и Балканите като цяло, възможности за неговата реставрация, консервация и социализация.

В рамките на 3 дни, знаковата улица “Търговска“ става домакин на първия архитектурен фестивал, като поле за културен туризъм и запознаване на местната общност с обекти – паметници на културата, което е и основната цел на проекта.

Мероприятието включва опознавателни беседи от архитекти, архитектурна работилница за деца и възрастни, изложби, уъркшоп по рисуване, работилница по placemaking, демонстрации, както и специална 3D мапинг инсталация.

Пилотното издание проследява възможностите за създаване на общности свързани с опазването на културното наследство. Партньорството с утвърдени американски творци пък позволи обмяна на добри практики. Основателят на „Виртуална къща България“ – Ким Холмън е творец от Ню Йорк, носител на множество награди и научен сътрудник в MIT Media Lab. Virtual House Bulgaria използва технологията за 3d сканиране Matterport, изобретена и усъвършенствана в САЩ, за да проектира върху пространството на ул. „Търговска“. Резултат от дейностите по проекта е и създаване на документ – карта за развитие на градското пространство, изготвен от представители на местната общност.

Провеждането на фестивала става възможно благодарение на финансова помощ от Сдружение “Обществен дарителски фонд за Враца и фондация “Америка за България”, любезното съдействие на Община Враца , САБ, НИНКН, Инекс Трейд ЕООД и други

https://www.facebook.com/events/773876743903397

Приложение : Програма на Фестивала

Петък (14.10.22)

18:30

Откриване

ул. “Търговска” и бул. “Христо Ботев”

19:00

“Архитектурата на Враца между ХIX и ХХ в.”

фоайе на читалище “Развитие”

https://www.facebook.com/events/485395776774745/

20:00

“Огнен спектакъл”

Театрална група ТЕМП – Младежки дом Враца,

Пред читалище “Развитие

https://www.facebook.com/events/667035438172856

20:15

Коктейл

Фоайе на читалище “Развитие”

Събота (15.10.22)

10:30

“ТЛЕН” -изложба

ул. “Търговска”

https://www.facebook.com/events/1251664592042147

10:30

“Врачанските къщи” -изложба

ул. “Търговска”

https://www.facebook.com/events/1152986115596864

11:00

“Детска архитектурна работилница”

Етнографски комплекс

https://www.facebook.com/events/829301808073381

11:00

“Пътища към новото време”

Паметник на Св. Софроний Врачански

https://www.facebook.com/events/470180158192471

12:00

“Работилница за велосираптери”

Етнографски комплекс

https://www.facebook.com/events/632862998416464

13:00

“Архитектурни образи”

Етнографски комплекс

https://www.facebook.com/events/421092903467699

13:00

“Дървото на рода”

фоайе, читалище “Развитие”

https://www.facebook.com/events/1125229458425162

13:00

“Рисуване и вино”

ул. “Търговска”

https://www.facebook.com/events/773876743903397

14:00

“Архитектурна книжнина”

Етнографски комплекс

https://www.facebook.com/events/3230179203922766

15:00

“Враца в контекста на Балканите”

Етнографски комплекс

https://www.facebook.com/events/1532010867276593

16:00

“Архитект за един ден”

Етнографски комплекс

https://www.facebook.com/events/817415556377604

20:00

“ТъргоРска”

ул. “Търговска”

https://www.facebook.com/events/2377718532404887

Неделя (16.10.22)

10:30

“Опазване и културен туризъм”

Етнографски комплекс

https://www.facebook.com/events/1263680521083476

11:00

“Climartistique”

Тур с куратора на изложбата с резултатите от Резиденция Баба,

https://www.facebook.com/events/791997175185932/?ref=newsfeed

12:00

“Планиране на бъдещи дейности на сдружение “Врачанските къщи””

Коктейл, дрес код началото на ХХ в.

Фоайе на читалище “Развитие”

12:30

“Танцов спектакъл”

Клуб по спортни танци “Харизма”

Пред читалище “Развитие”

https://www.facebook.com/events/407435988237898/?ref=newsfeed

13:00

“Рисуване и вино”

ул. “Търговска”

https://www.facebook.com/events/773876743903397

13:00

“Реставрация на стенописи”

пред храм “Св. Николай”

https://www.facebook.com/events/808985690521660