Поради извършване на строително-монтажни работи, на 29.07.2021 г. /четвъртък/, в периода от 08.00 ч. до 13.00 ч. ще се ограничи движението по ул. „Цвятко Бобошевски“, в участъка от ул. „Христанчо Матов“ до ул. „Димитраки Хаджитошин“.

Уведомени са контролните органи за създаване на временна организация и безопасност на движението.