Във връзка с изпълнение на строително-монтажни дейности на обект, временно ще бъде затворена за движение ул. „Цвятко Бобошевски“, в участъка между ул. „Христанчо Матов“ и ул. „Димитраки Хаджитошев“, в периода от 08.00 ч. до 17.00 ч. на 22.10.2021 г.

Уведомени са контролните органи и е създадена временна организация и безопасност на движението.