Поради извършване на строителни дейности от „Аресгаз“ ЕАД, на 31 октомври /събота/, от 08:00 до 17:00 часа, временно ще бъде ограничено движението по ул. „Христо Ботев“, в участъка между улиците „Г. Бенковски“ и „Иванка Ботева”.

Фирмата, извършваща дейностите е уведомила компетентните институции в законоустановения и срок, като е създадена и временна организация на движение.