Поради извършване на строително-монтажни работи от „Аресгаз“ ЕАД, на 17 октомври, от 08:00 до 17:00 часа,

временно ще бъде ограничено движението по ул. „Антим I“, в участъка между ул. „Христо Ботев“ и сградата на съда.

Фирмата е уведомила компетентните институции в законоустановения срок и е създадена временна организация на движението.