Стимулите за насърчаване на младите изследователи в академичната сфера и възможностите за финансиране на проектни идеи ще са фокусът на двудневната дискусия във Враца – „Гласът на младите изследователи“.

В събитието могат да участват изследователи до 29-годишна възраст, представители на институции и университети, СТЕМ училища, неправителствения сектор, предприемачи от града, както и граждани.

Основната цел на дискусията е да бъде засилено сътрудничеството между младите изследователи в страна, чрез изработване на платформа за непрестанна комуникация между тях.

В рамките на двудневната среща ще бъдат представени успешните европейски практики за партньорство между държавата, бизнеса и образованието, както и трансфера на иновации и технологии от науката към бизнеса.

Събитието се организира от „Асоциация на младите учени“, с подкрепата на Община Враца и ще се проведе на 20 и 21 март, от 12:30 часа, в Конферентната зала на Общинския съвет.

Инициативата се реализира в рамките на проект „Гласът на младите изследователи“, финансиран от програма „Еразъм+“ на ЕС.

Желаещите да участват, могат да го направят като попълнят дигиталната анкетна карта, която ще служи за подбор: https://forms.gle/GR2j3DS73ZhEMZe29