На 13.05.2024 г. в концертна зала на Община Враца се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северозападен регион за планиране. В заседанието се включиха широкия състав на РСР, кметове от СЗР и областни управители и представители на НПО.

Кметът на община Враца Калин Каменов бе преизбран за председател на РСР за региона със негов заместник Златко Живков – кмет на Община Монтана. Основните точки в дневния ред на заседанието бяха обсъждане на извършената оценка и приоритизация от Звеното за предварителен подбор на Концепциите за Интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) за СЗР, одобряването на Обща Програмна концепция на Северозападния регион.

Три концепции за интегрирани териториални инвестиции с партньори от област Враца преминават успешно приоритизацията от широкия състав на СЗР и две които обхващат област Враца с дейности комбинирани между области от региона. Това са Kонцепцията „Зелени решения за устойчиво развитие на СЗР “, „Училището и бизнеса с професиите на 21 век за устойчиво развитие на региона“, Комбинирана концепция за ИТИ на територията на общините Лом, Димово и Оряхово”, „ВРАЦА – ЧИСТ И ЗЕЛЕН ГРАД“ и Национална концепция за създаване на основни пунктове за управление на реагирането при възникване на широкомащабно бедствие от сеизмичен характер. Стойността на планираните концепции е за близо 290 млн. лв. преминаването през този етап на одобрение ще даде възможност, планираните концепции да бъдат придвижени от общините за подготовка и проектиране.