От 2 юни 2021 г. в Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца ползването на автоматизирано читателско място в отдел „Обща читалня“ е разрешено.

В читалнята ще могат да се използват два читателски компютъра за времето от 1 астрономически час. След извършване на дезинфекция, мястото може да бъде използвано от следващия потребител.

Работата с читатели продължава да се извършва при строго спазване на социалната дистанция и въведените противоепидемични мерки в следния режим:

В „Заемна за дома” ще се допускат до трима читатели, а останалите ще трябва да изчакат реда си на разстояние не по-малко от 1.5 метра.

В „Детски отдел“ и филиал в ж.к. „Дъбника“ ще се допускат до двама читатели, а останалите ще трябва да изчакат реда си на разстояние не по-малко от 1.5 метра.

В „Обща читалня“ могат да влизат до трима потребители, а читателските места са разположени на отстояние от 2 метра. Времето, което може да бъде прекарано в помещението е до 1 час.

Отделите „Краезнание” и „Изкуство“ ще допускат по един потребител.

Справочно-библиографски и информационен отдел ще допуска по един потребител.

Продължава обслужването дистанционно чрез запитване на имейл: libvratsa@libvratsa.org; libvratsa@gmail.com, фейсбук страницата: fb/libvratsa/ и телефон: 092/626170.

В сградата и залите на библиотеката не се допускат хора без маски.

Всички читатели са длъжни да използват предоставените в отделите ръкавици.

В сградата на библиотеката не се допуска струпване на хора на опашки и в групи на разстояние по-малко от 1.5 метра.

⌚Работно време:
Отдел „Заемна за дома“
понеделник – петък
9:00 ч. – 18:00 ч.
събота
9:00 ч. – 14:00 ч.

„Детски отдел“
9:00 ч. – 18:00 ч.

Отдел „Обща читалня“
9:00 ч. – 18:00 ч.
Отдел „Краезнание“, „Изкуство“
Справочно-библиографски и информационен отдел
8:00 ч. – 12:00 ч.
13:00 ч. – 17:00 ч.
филиал в ж.к. „Дъбника“
9:00 – 18:00 часа