Враца е единственият областен град в Северозападна България, който разработи проект за закупуване на контейнери за подземно монтиране, в които ще се събират рециклируеми отпадъци. Предложението е на стойност от близо 400 000 лв. и е подадено към ОП „Околна среда“ 2014-2020.

Проектът предвижда закупуването на 30 контейнери за подземно монтиране. Съоръженията са с вместимост от 1,5 куб. м. всеки, а предназначението им е за разделно събиране на отпадъците. Съдовете ще бъдат разположени около административни и обществени сгради, както и до детски, учебни и здравни заведения.

Реализирането на дейностите по проекта предвиждат изграждането на 10 площадки, като на всяка една ще бъдат разположени по 3 контейнери. Освен подадения проект, през тази година, Община Враца закупи
5 броя контейнери за подземно монтиране. Вместимостта на всеки един съд е три пъти по-голяма, в сравнение с използваните в момента контейнери тип „Бобър“.

След изграждането на площадките и поставянето на съоръженията, в тях ще бъдат изхвърляни само битови отпадъци. Основната цел при внедряването на системата за сметосъбиране, използвайки съдове за подземен монтаж е – намаляването на възможността за замърсяване около контейнерите и по-голяма ефективност при управлението на отпадъците.