Групата общински съветници от ПП ВМРО – БНД в Общински съвет – Враца внесе предложения до кмета Калин Каменов, които са  във връзка с предстоящото разглеждане на Проектобюджета на Община Враца за 2021г.

Предложенията са изцяло съобразени със създалата се извънредна обстановка, оказваща влияние върху всички обществени сфери – здравеопазване, бизнес и доходи.

Безспорно, една от най-потърпевшите е културната дейност и прекратяването на мероприятията, свързани с нея.

Предложеното от ВМРО е с цел подобряване условията на живот в нашият град, културен, духовен и социален подем.

Очакванията на патриотите са предстоящите разговори и обсъждания да са ползотворни и да бъде взето под внимание предложеното от тях.

Те се надяват с грижа, отговорност и съвместни усилия да бъде приет балансиран и работещ  бюджет на Община Враца, който да даде възможност да се възстанови нормалния ритъм на живот и да се работи за просперитета на града, дори в условията на пандемия.

 • Увеличение на средствата за дофинансиране на читалищата на територията на Община Враца за читалищна дейност в размер на 70 000 лв.
 • Финансиране на РИМ – Враца със средства за спешни – предаварийни ремонтни дейности и подмяна на прозорци на фасадата на централната сграда, както и 25000 лв. за археологически разкопки.
 • Средства за реставрация и възстановяване в автентичен вид на първият паметник на поета и революционер – войводата Христо Ботев, както и експонирането му в градска среда.
 • Определяне и разписване на финансови средства в бюджет 2021 за създаването на Градска художествена галерия в новата сграда на Сувенирна палата – обзавеждане и техническо оборудване на подходящо помещение, както и административното ѝ обезпечаване като културна институция на община Враца.
 • Реконструкция на част от водопроводната мрежа на главен водопровод на ул.    ,,Вакарел“ в село Лиляче.
 • Реконструкция и полагане на асфалтова настилка на улиците ,,Г. Димитров“ и ,,М-р Петър Пенков“ в село Лиляче, водеща към  ,,Божия мост“.
 • Реконструкция и полагане на асфалтова настилка на улиците ,,Никола Вапцаров“ и  ,,Александър Стамболийски“ в село Бели Извор.
 • Повече средства за еднократна финансова помощ при новородено или осиновено дете във връзка с предстояща промяна на правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Враца, с цел насърчаване на програма за образована раждаемост.
 • 20 000 лв.  фонд за скъпо струващо лечение, който да се разпределя по преценка на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности, както и след решение на Общински съвет Враца.
 • Увеличение на разходите за инфраструктура и благоустройство в селата. Изготвяне и приемане на капиталова програма за разходи за населените места от община Враца и стриктното й изпълнение.
 • Финансово подпомагане на „Медикотехническа лаборатория за зъбопротезиране” ЕООД – гр. Враца с цел подновяване на необходимата апаратура, в размер на 25 000 лв.
СЕБН