Във връзка с тежките метрологични условия на територията на област Враца, ВиК Враца уведоми, че може да има проблеми с водоснабдяването в някои населени места.

Поради наводнени помпени станции, затруднения във водоподаването може да има в селата

Радовене, Стояновци, Кунино, Габаре, Горна и Долна Бешовица, Драшан, Камено поле, Лютиброд, Ребърково, Лик и Ослен Криводол;

Поради замътняване на водоизточниците, проблеми във водоснабдяването може да има в

гр.Роман и селата – Старо село, Царевец, Типченица и Паволче;

Поради прекъсване ел. захранването може да има прекъсвания във водоснабдяването на

с. Косталево и с. Тишевица, както и на потребителите в местността Леденика.