На 20 януари 2023 г. (петък), на 10 февруари 2023 г. (петък) и на 24 февруари 2023 г. (петък) в гр. Мездра ще бъде позициониран Мобилен ваксинационен пункт на Български Червен кръст (БЧК). Кемперът ще бъде разположен на паркинга пред сградата на Община Мездра.

Мобилният ваксинационен пункт е оборудван според изискванията за временни имунизационни пунктове и включва екип от лекар и медицинска сестра.

Всеки, който желае да си постави ваксина срещу Covid-19, може да го направи напълно безплатно между 10:00 и 15:00 часа в посочените дни срещу представяне на документ за самоличност (лична карта). Сертификатът, удостоверяващ ваксинацията, се издава на момента.

Ваксинационният пункт разполага и с ваксини за деца, като от БЧК напомнят, че поставянето на ваксини на непълнолетни лица става само в присъствието на родител.

Желаещите могат да посетят пункта на място или да се запишат предварително на тел. 0885 114 607.
Мобилните ваксинационни пунктове са част от инициативата на БЧК „Ти решаваш“ по Програма „Дейности в отговор на Covid-19 в България”, финансирана от Американската агенция за международно развитие (USAID) чрез Глобалния апел на Международната Федерация на Дружествата на Червения кръст и Червения полумесец.

Целта на тази инициатива е да бъде предоставена възможност на гражданите да получат на място достоверна информация относно разпространението на Covid-19, развитието на вируса и възможните постковид симптоми, за да вземат информирано решение дали да си поставят ваксина.