“Въпросът за Африканската чума не е бил дали, а кога ще дойде.“

На днешното заседание на Областната епизоотична комисия в град Враца присъстваха  всички кметове и наместници от населените места, регистрирани със заболяването Африканска чума по свинете.

На срещата стана ясно, че в понеделник трябва да се представят всички списъци със собствениците, които трябва да получат средства за дезинфекция на стопанства тип „заден двор“ от кметовете на населените места, включени в 20-километровата зона, регистрираната с АЧС.

Тези списъци ще бъдат предоставени  в Областната епизоотична комисия за утвърждаване. Те трябва да бъдат заверени от областният управител и официалният ветеринарен лекар.

Но няма да бъдат утвърдени списъци, които имат разминаване с протоколите на Областната дирекция по храните.

Заявления за получаване на средства за дезинфекция няма да се подават и няма да бъдат приети преди 26-ти август, когато ще бъде свикана отново Областната епизоотична комисия.

Областният управител Малина Николова подчерта, че допустими за подпомагане са собственици, които са отглеждали до пет прасета за угояване, разположени в санитарни зони и отглеждани във ферми тип „лично стопанство“, които НЕ продават на пазара, а добиват месо само за лична употреба. Право на обезщетения имат стопанствата в 20-километровите зони и тези, определени с висок риск от Областната епизоотична комисия.

„Хората, получили обезщетения, след дезинфекция и закупуване на консумативи, ако имат останали средства нямат ограничение да извършат мерките си за биосигурност“,  каза още тя.

Обекти регистрирани в 20-километровата зона със заболяване Африканска чума по свинете нямат право да отглеждат прасета в срок от 12 месеца след извършената дезинфекция.

За улеснение на собствениците на прасета представителите на областните дирекции по безопасност на храните ще посетят населените места за изплащане на подпомагането, за което кметът или кметският наместник предварително ще определи деня и часа. Средства ще може да бъдат превеждани и по банков път, за хора, които имат банкови сметки.

Списъкът на населените места попадащи в 20-километровата санитарна зона се състои от 54 населени места, определени от Областна дирекция по безопасност на храните и утвърдени с решение на Областната епизоотична комисия. В тях не влиза град Враца, в който е забранено отглеждането на прасета.

На заседанието присъстваха и Директорът на Държавно горско стопанство – Враца инж. Ивайло Ангелов и Сашо Каменов, директор на Регионална дирекция по горите – Берковица, които представиха доклади за предприетите мерки по ограничаване на болестта Африканска чума по свинете при дивата свиня в Дивечовъден участък „Дъбника“.

На срещата беше представен реда и условията за достъп на физически лица и пътни превозни средства в зоните с ограничен достъп.