Днес (14.04.2022 год. ) в гр. Оряхово ще се извърши наземно третиране на обществените зелени площи против кърлежи с инсектицид “САЙРЪС 10 ЕВ”.
Препаратът е разрешен за употреба, както на закрито така и на открито в обекти с обществено предназначение,
обекти на хранително-вкусовата промишленост, тревни площи, паркове, алеи, детски градини, пасища, ниска растителност и др.
Ще бъдат третирани следните терени в гр. Оряхово:
1. Парк “Нотите”;
2. Парк “Ловен дом”;
3. Парк “Щурците” (бивше “Централно дере”;
4. Парк “Алеята” (при р. Дунав);
5. Площад “Дико Илиев”;
Детска площадка в кв. “Хр. Ботев” (при Милена фризьорката)