В Окръжен съд – Враца, за поредна година, ще се проведе Ден на отворените врати. Събитието ще е на 11 декември, понеделник, а по традиция поводът е 10 декември, когато е приета Всеобщата декларация за правата на човека от Общото събрание на ООН.

Мотото на тазгодишния Ден на отворените врати на Окръжния съд във Враца ще бъде „Открито за съдебната власт“. Гости на съда ще бъдат ученици от 10 клас от СУ „Никола Войводов“ – Враца. Те ще посетят Съдебната палата и Окръжен съд – Враца в 14:30 ч.

С гостите ще се срещнат председателят на Окръжен съд – Враца съдия Надя Пеловска и един от заместник-председателите – съдия Петя Вълчева. Те ще запознаят учениците с институциите, които работят в Съдебната палата в град Враца и с това по какво се различава тяхната дейност, с основните звена в Окръжен съд – Враца, с видовете дела, които се разглеждат в съда и с други въпроси, интересни за гостите. Изборът на темите за беседата с учениците от 10 клас е направен от самите тях, след предварително проведена анонимна анкета.