БКС ще обработват над 120 км. улици в града

Предприятието разполага с близо 700 тона техническа сол и над 13 тона разтвор на магнезиев хлорид, които ще се използват против заледяване, информират от Общината. 

Булевардите, трасето на градския транспорт и входно-изходните артерии ще се почистват с 5 специализирани снегорини, които ще разпръскват и техническа сол, и магнезиев хлорид. От предприятието ще включат и още 5 машини за снегопочистването. Подходите към детски, учебни и лечебни заведения, тротоарите както и Централната пешеходна зона ще се почистват с 11 роторни снегорини.

Броят на ангажираните служители в ръчното снегопочистване е над 60.

При интензивен снеговалеж към почистването ще се включат и 7 машини на арендатори. С цел ефективното координиране на екипите е създадена организация за 24-часови дежурства, както и диспечери, които ще отговарят за отделни зони в града.

Уличната мрежа е разделена на 11 района, като с приоритет ще се почистват входно-изходни артерии, трасето на градския транспорт, основните булеварди и подходите към детски, учебни и лечебни заведения. Успоредно с това ще бъде обхвата и второстепенната пътна мрежа и междублоковите пространства.

Апелът на предприятието е водачите на автомобили да спазват забранителните знаци за паркиране, които важат при зимни условия.

Четвъртокласната пътна мрежа също ще бъде почиствана, като Общината има сключен договор с фирма. Създадена е организация за населените места, като кметовете на кметства и кметските наместници сключват договори за снегопочистване с арендаторите.

Сигнали могат да бъдат подавани на: 088 5118857 и 088 4904421