От 19.06.2020 г., най-късно, гражданите на община Козлодуй ще могат да ползват  безплатен интернет на следните места:
– Ботев парк;
– В района на фонтана пред бл. 70;
– В района на фонтана пред бл. 17 в ж. к. 1;
– На централния площад, пред читалището;
– В детския парк в центъра;
– В района на тенис кортовете в зоната за спорт и отдих;
– В района на стария пазар;
– На новия стадион;
и 2 точки на закрито в МБАЛ „Св. Иван Рилски”, Козлодуй и Автогара, Козлодуй.

Изградената WiFi4EU мрежа ще предоставя висококачествена услуга на потребителите, с най-високоскоростната интернет връзка, достъпна на масовия пазар в региона.

Достъпът на крайния потребител до мрежата в рамките на WiFi4EU ще бъде безплатен.

Достъпът на крайния потребител до мрежата в рамките на WiFi4EU ще е без дискриминационни условия, тоест ще се гарантира справедливо разпределение на капацитет между потребителите в натоварени моменти.

Всяко съхраняване или всяка обработка на лични данни на крайния потребител за статистически и аналитични цели, за да се стимулира контролира или подобрява функционирането на мрежата, ще бъдат надлежно анонимизирани в съответствие с декларациите за поверителност за конкретните услуги.

Мрежата ще е със свободен достъпняма да изисква никаква информация за идентифициране (например използване на парола) за свързване. След като потребителят се свърже с нея, WiFi4EU мрежата със SSID WiFi4EU ще показва https портал за достъп, преди да позволи на потребителя да се свърже с интернет.

На 07.12.2018 г. кандидатурата на Община Козлодуй бе одобрена за финансиране. Споразумение 1-2018/1703-001896 за отпускане на безвъзмездни средства в рамките на механизма за свързване на Европа (МСЕ) – WIFI4EU е подписано от Община Козлодуй и от Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA), Департамент C – Механизъм за свързване на Европа (МСЕ).

Предмет на инициативата е предоставяне на безплатен, високоскоростен безжичен (Wi-Fi) достъп до интернет на обществени места на открито и/или на закрито.

Проектът включва инсталиране на изцяло нова публична безжична мрежа. Общата стойност на безвъзмездните средства, предоставени в рамките на Споразумението са под формата на еднократна сума в размер на 15 000 евро (ваучер).

Крайният срок за завършване на инсталирането и пускането в експлоатация на мрежата, както и за представяне на документацията в Европейската комисия, е 19.06.2020 г.

С подписване на Споразумението Общината поема отговорност за финансиране на абонамента за интернет и поддръжката на оборудването за период поне 3 години.