Модерен покрит пазар за земеделски производители беше официално открит в гр. Мездра.

Той е построен по Проект „Изграждане на покрит пазар и благоустрояване на околното пространство в УПИ І, кв. 85 по ПУП-ПРЗ на гр. Мездра“, реализиран от Община Мездра с финансовата подкрепа на „Фонд ФЛАГ” ЕАД чрез „Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие“.

Проектът е на обща стойност приблизително 1 720 000 лв.

Събитието уважиха представители на фирмите изпълнители на обекта и на местния бизнес, служители в Общинската администрация, общински съветници, кандидати за народни представители, граждани.
“Хубавите неща стават бавно и с усилията на много хора, каза при откриването на търговското съоръжение кметът на Мездра Иван Аспарухов.

В крайна сметка, след дълги години на подготовка и упорит труд, успяхме да осъществим една наша мечта.

Желанието ни е в това напълно обновено пространство да направим фермерски пазар през цялата седмица, а не само в традиционния пазарен ден четвъртък. За целта ще създадем нова организация за функциониране на пазара, при която търговците още при влизането си ще получават маса за продажба и паркомясто. И всичко това на изключително достъпни цени. Каня всички земеделски производители да предложат своята продукция на нашия пазар!”

Аспарухов благодари специално на проектантите и на изпълнителите на обекта, на фирмата, осъществила строителния надзор, на „Фонд ФЛАГ” и на служителите в Община Мездра, ангажирани с реализирането на проекта.

Покритият пазар има две основни части с дължина по 36 метра, застъпващи се в три оси, и оформени търговски пасажи за посетителите купувачи. Той разполага с общо 48 търговски маси – по 24 в двете основни покрити части. Застроената (покрита) площ на пазара е 820 кв. м.

Обособено е място за социални контакти и събития – сцена за публични прояви. В прилежащите пространства са изградени детска площадка, зелени площи, фонтан и открит паркинг, в т. ч. за автомобили на хора с увреждания. Положена е нова настилка. Нови решения са осигурени за осветлението, водоснабдяването и канализацията за обекта.

Техническият проект е разработен от „ДММ – Дизайн“ ЕООД – Плевен. Изпълнител на обекта е ДЗЗД „Маркет Конструкт Мездра“, с партньори в обединението „Артстрой“ ООД – Смолян и „Регал Билд“ ЕООД – София. Строителният надзор е осъществен от „Ведипема“ ЕООД – Плевен.

Водосвет за здраве при откриването на съоръжението отслужи енорийският свещеник на Мездра отец Данаил Цинцарски.

Лентата на новата придобивка прерязаха кметът на общината Иван Аспарухов и представителите на изпълнителите на строителството и на строителния надзор на обекта Атанас Христов и Димитър Димитров.

Поздравителна програма по случай откриването на пазара изнесоха Ансамбъл „Мездра“ и възпитаничките на вокалния педагог Тони Яшова Данита Павлова и Тереза Стоянова.

Новооткритият покрит пазар краси изящен стенопис от винил, дело на художника Евгени Кучков, репродукция на картината „Лято“ на врачанския художник Любомир Минковски, изработен със спомоществователството на бизнесмените Иван Иванов-Тениди и Мирослав Захариев.

Мирослав Гетов, снимки: Павел Петров