На 25-ти юли (четвъртък) 2019 г. в гр. Козлодуй и населените места (Хърлец, Гложене, Бутан и Крива бара) ще се извърши наземно третиране срещу комари със студен аерозол, както и авиационно третиране срещу комари, уведомяват от Общината.

Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, третиранията ще се осъществят: от изгрев слънце до 10 часа – авиационното, и след залез слънце – наземното.