На 1 май 2024 г. (сряда) в село Игнатица, община Мездра ще се проведе първото издание на Фолклорния фестивал „Игнатица пее, Ржана ехти!“.

Организатори на събитието, с което ще бъдат отбелязани също Деня на селото и 105 години от създаването на местното читалище, са НЧ „Н. Й. Вапцаров-1919“ и Кметство Игнатица. Началото е от 10:00 часа на площада в центъра на селото.

Съгласно регламента на фестивала, участниците в него могат да представят автентичен и обработен фолклор в три форми на изява:
• Певческо изкуство,
• Танцово изкуство,
• Литературно изкуство и представяне на народен обичай.

Фестивалът няма конкурсен характер.

Максималното сценично време за груповите изпълнения е 7 минути, а за индивидуалните изпълнения – 4 минути.

Заявки за участие се приемат до 19 април 2024 г. на email: ignaticapee@abv.bg

Заявката за участие задължително трябва да съдържа следните данни:
• Каква форма на изява ще представят, групово или индивидуално,
• Времетраене и наименования на изпълненията,
• Сценично време и брой участници.

„Изключителна радост и гордост, че даваме живот на една мечта – не само моя, а и на един любим човек, който вече не е сред нас…, сподели по този повод в социалната мрежа Фейсбук Мирела Николова – председател на НЧ „Н. Й. Вапцаров-1919“ – с. Игнатица.

Ще дадем всичко от себе си да създадем едно красиво събитие. А вие бъдете там – да му се насладите! Благодаря на всички отговорни!“

Забележки:
* Транспортните разходи са за сметка на участниците.
** Попълнените заявки за участие означават приемане на условията, заложени в настоящия регламент.
*** Повече информация можете да получите на горепосочения имейл.