Втора среща на трансграничната работна група за опазване на почвата

ще се проведе на 10-ти и 11-ти септември  (четвъртък и петък), в Хотел „Форт о Бел“ гр. Белоградчик.

Събитието е организирано от община Бойница с цел да се запази и подобри качеството на почвите в граничните региони Видин, Р. България и Зайчар Р. Сърбия.

В срещата ще вземат участие експерти от България и Сърбия,

които съвместно ще:

одобрят Трансграничния план за действие за опазване на почвата; приемат текста на Манифеста за алианса на почвите и земите и Европейската почва; договорят бъдещи дейности на работната група по опазване на почвата в трансграничния район.

Разходите за провеждане на срещата – настаняване и храна за членовете на работната група са поети от проектаCB007.2.32.050„Инициатива за опазване на ПочвитеСега! ИОПС“, финансиран от ЕС по Програма Interreg – ИПП ТГС България – Сърбия 2014-2020 год.