В изпълнение на проект „Пълен STR^5EAM напред“, съфинансиран от Програма Еразъм, КД1, учители от гимназията взеха участие в наблюдение на STEM уроци и структурни курсове.

Наблюдението на проведените учебни часове и споделянето на опит в областта на природните науки и роботиката се проведе в STEM центъра „Мейкър спейс“ на училище „Гил Паеш“ в гр. Тореш новаш, Португалия, както и в изследователския учебен център “Change Makers” недалече от португалскта столица.

По време на визитата си представителите на нашето училище договориха предстояща през есента мобилност на група ученици в Португалия.

По време на мобилността български и португалски ученици ще изпълнят различни задачи, поставени по профилиращите за гимазията ни учебни предмети.

Следваща дейност по календара на проекта беше участието на учители в квалификационни курсове с тематична насоченост Астрономия и високотехнологични материали. Двата курса бяха организирани от Европейската училищна академия за иновации, Гръко-германското училище в гр. Палини, Гърция и организацията NUCLIO, Португалия.

Тяхната структура и съдържание представиха на участниците интерактивен подход за представяне на високотехнологичните материали, вдъхновени от биомимикрията, както и увлекателни методи за изучаване на небесните тела с помощта на онлайн инструменти.

Участвалите представители на гимназията договориха и мобилност в гръцкото училище на още една група наши ученици, които заедно с гръцки лектори и местни ученици ще работят в сферата на физичните явления, светлинното замърсяване, роботиката.

Изброените дейности правят нашето училище член на европейска мрежа, развиваща сътрудничество в областта на STEM направлението на съвременното образование, което изгражда мост между училището и науката.

През следващата учебна година учителите Димитрина Георгиева, Пепа Павлова, Калина Николова, Ани Павлова, участвали в дейностите, ще споделят опита си със своите ученици и колеги.