Учители и общественици си спомниха за постигнатото от бившия директор на СУ “Васил Кънчов” – Петра Петрова.

Журналистът и писател Цветана Евгениева представи приноса на Петрова при проучването на живота и делото на Васил Кънчов и книгата, посветена на видния врачанин – “Искам, следователно мога”.

Кметът Калин Каменов приветства ръководството на учебното заведение и присъстващите за инициативата и заяви, че Петра Петрова има ключова роля за утвърждаването на СУ “Васил Кънчов” през годините.

Петра Петрова става директор на училището през 1981 година, като по време на нейното управление в учебното заведение са построени стол и надстройка, разкрити са паралелки за изучаване на чужди езици и мениджмънт. В този период СУ “Васил Кънчов” е едно от трите експериментални училища в страната.
През 1997 година Петра Петрова е наградена с орден “Неофит Рилски”.