Училищата и детските градини на територията на община Козлодуй са в готовност за стартиране на новата учебна година в условията на пандемия.

Директорите на учебните заведения са създали необходимата организация и условия за спазване на всички противоепидемични мерки. Училищата разполагат с необходимите лични предпазни средства и дезинфектанти. В детските градини е осигурен и необходимият брой медицински специалисти, които ще осъществяват сутрешния филтър на децата.

Всяко училище има и индивидуален график за посрещането на различните класове на 15 септември. Подробна информация родителите могат да получат на място във всяко учебно заведение.

Общо 2️⃣ 2️⃣3️⃣6️⃣ ученици се очаква да влязат в класните стаи в училищата през предстоящата учебна година.

Първокласниците са 211.

Само една паралелка e с дуална форма на обучение – в Професионална гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов”, гр. Козлодуй.

С Решение на Общински съвет бе разрешено съществуването на паралелки под норматива за минимален брой ученици в ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене, ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец и НУ „Васил Левски”, гр. Козлодуй за учебната 2021/2022 г.

През летния сезон са извършени ремонтни дейности в част от учебните заведения:

📌 В СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй има подменени прозорци в 12 класни стаи и помещения, както и в коридорите. Извършена е шпакловка и боядисване на стени;
📌 В СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй е извършен ремонт на коридорите в III и IV тяло на сградата (шпакловане и боядисване на стени, подмяна на всички осветителни тела); извършен е ремонт на компютърен кабинет (подмяна на захранването към станциите); подменени са всички осветителни тела в медицинския кабинет; подменена е хидроизолацията на физкултурния салон в I и IV тяло; към момента текат ремонтни дейности на покрива на сградата;
📌В НУ „Васил Левски”, гр. Козлодуй е извършен ремонт на коридор (шпакловка и боядисване на стени); подменени са пет броя врати;
📌В ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец са боядисани класни стаи, лакирани са паркетите; коридорът е боядисан и са подменени осветителни тела; подменено е оборудването на класните стаи от 1-4 клас; ремонтирани са тоалетните на 3-те етажа; извършена е хидроизолация на покрива на училището.
📌В ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене е боядисан централния вход; извършен е частичен ремонт на 5 класни стаи;
📌В ДГ „Мир”, гр. Козлодуй са осъществени освежителни ремонти във всички занимални, поставена е и подова настилка в пералния блок, съгласно изискванията на Регионална здравна инспекция; боядисана е оградата в двора на детската градина.
📌В ДГ „Първи юни”, с. Бутан е ремонтиран покривът на основната сграда на градината; подменени са 28 бр. легла в спалнята на III група; извършен е цялостен ремонт на тавана на медицинския кабинет, както и основен ремонт на гладачното помещение; подменени са 2 бр. врати; закупени са и други материали за подобряване на материалната база.