Понеделник /4-ти февруари/ ще бъде неучебен ден за  учениците в община Видин. Това е разпоредено с кметска заповед, във връзка с възникнали непредвидени обстоятелства и с цел превенция на риска от заразяване с остри респираторни заболявания.

Заповедта се отнася за всички училищата на територията на Община Видин.

Контрол по изпълнението й се възлага на Венци Пасков – заместник-кмет  “Хуманитарни дейности и социална политика”.