На 21.03.2023г. представители на профилирана езикова гимназия „Йоан Екзарх“ Враца съвместно с партньори по проект Green Youth in Action erasmius+ (Стратегическо партньорство 2021-2023 Еразъм+) от Италия, Турция, Румъния, България, Германия, Испания гостуваха в информационния център на Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца.

Експерти от отдел отпадъци представихапрезентация на тема „Управление на отпадъците, отговорност на всеки“.

Акцентира се на видовете отпадъци и йерархията на управлението им, развитие на кръгова икономика-модел на производство и потребление, ограничаващ до минимум отпадъците и пестене на природните ресурси.

Тази инициатива даде чудесна възможност за участниците да се запознаят с провежданите политики по опазване на околната среда в Република България, в частност в община Враца.

РИОСВ-Враца зарадва всички участници като раздаде подаръци от рециклирани материали.