Тренировъчно занятие проведе ППМГ „Акад. Иван Ценов“, съвместно с ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, РСПБЗН – Враца и Младежки доброволен отряд от гр. Белово.

Темата на учението беше свързана с възникнал пожар в сградата на гимназията.

Малко след 12:30 часа, беше подаден сигнал и около 400 ученици, учители и служители бяха евакуирани на безопасно място в двора на училището. Там младите доброволци от Белово, съвместно със служители на Пожарна безопасност, направиха демонстрации.

Първата демонстрация беше за спасяване на останали в сградата на спортната зала двама ученици, които не могат да излязат през огъня.

След това доброволците показаха как се извършва височинно спасяване с автомеханична стълба. За целта двама от тях бяха издигнати на височина от близо 30 метра от екип служители на Противопожарната служба във Враца.

Третата демонстрация на доброволците беше за гасене на горяща тава с прахов пожарогасител. В края на тренировъчното занятие младежите от Белово показаха умения при разгръщане на шлангове и демонстрираха гасене с водна струя.

Целта на организираното тренировъчно занятие беше учениците да се запознаят с действията, които се предприемат при възникнал пожар, както и да се формира у младите хора до 18 години самосъзнание и гражданска активност, за осмисляне на доброволчеството като кауза и включване в осигуряване на защита на населението в борбата с пожари, бедствия и извънредни ситуации.