Информационен семинар „Равен шанс за развитие, участие и изява на младите хора в област Враца”

Младшите посланици Виктор, Цветислава и Виктория от ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – гр. Враца, придружавани от старши посланик Ивалина Иванова и Любина Карамелска, взеха участие в информационен семинар.

Той се проведе на 29.05.2023 г. в Младежки дом – Враца със съдействието на ТПП – Враца в рамките на проект „Пътеводител за мониторинг на политиките за младите хора в област Враца“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Събитието представи основните начини, по които младежите могат да участват в процеса на взимане на решения и възможностите за гражданско участие на общинско и областно ниво.

Присъстваха представители на ученическите съвети на ПТГ “Никола Й. Вапцаров” – гр. Враца, СУ „Христо Ботев“ – гр. Враца, ПГТР – гр. Враца, ПГ „Димитраки Хаджитошин“- гр. Враца, ПАГ „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Бяла Слатина, както и младежки медиатори към Община Враца и представители на областната администрация. Лектори бяха Никола Живков, Мая Милова и Мария Панайотова.

Пътеводител за мониторинг на политиките за младите хора в област Враца https://cci-vratsa.org/…/patevoditel-za-monitoring-na…

Наръчник за политиките на младите хора в област Враца https://cci-vratsa.org/bg/news/16787069644475/narachnik-za-politikite-na-mladite-hora-v-oblast-vrats