В Районен съд – Козлодуй днес се проведе симулативен съдебен процес с участието на ученици от осми, девети и десети клас на СУ „Васил Воденичарски“ – с. Хайредин.

Инициативата е в рамките на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, реализирана съвместно от Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката.

Съдебният процес се осъществи в зала 1 на Районен съд – Козлодуй под ръководството на съдия Жаклин Димитрова, и.ф. административен ръководител на Районен съд – Козлодуй, с участието на съдия Галя Петрешкова – Ставарова и съдебния деловодител Корнелия Луканова от същия съд, и прокурор Димитър Николов от Районна прокуратура – Враца, Териториално отделение – Козлодуй.

Казусът, който бе разгледан, бе за противозаконно отнемане на тютюневи изделия от хранителен магазин. Учениците изпълниха ролите на прокурора, съдията, адвоката и съдебните заседатели. В ролята на „подсъдимия“ влезе представителят на прокуратурата.

„В началото, преди заседанието, на учениците бе прочетен казусът, който е по реално дело от съдебната практика на Районен съд – Козлодуй, като разбира се имената бяха променени. На всеки от участниците бяха разяснени неговите права и функции в съдебния процес. Делото приключи с присъда, написана от съдебния състав от учениците.

Те определиха наказание за това престъпление от 6 месеца „лишаване от свобода“ с изпитателен срок от 3 години, като при постановяването на присъдата бяха съобразени смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства.

За учениците симулативният съдебен процес бе интересен и бяха много въодушевени. Ученичката, която изпълни ролята на съдията, след края на процеса каза, че задължително ще кандидатства „право“ в университета и един ден ще стане съдия. Защитникът по делото изнесе чудесна пледоария и заяви, че мечтае да бъде адвокат“ – поясни Жаклин Димитрова, и.ф. административен ръководител на Районен съд – Козлодуй.