Днес на посещение в Окръжен съд – Враца бяха ученици от втори „б“ клас на НУ „Иван Вазов“ – Враца с техния класен ръководител Димитринка Пенова.

Идеята за гостуването бе на учениците и техния преподавател, и е една от инициативите в Седмицата на проектните и творчески дейности, която провеждат в момента.

Децата бяха посрещнати в съдебна зала № 2 от съдия Ана Ангелова – Методиева, която ги запозна с основните функции на съда, с институциите, които работят в Съдебната палата във Враца, с видовете дела, със страните в един съдебен процес и техните места в съдебната зала, и отговори на многобройните въпроси.

За децата най-интересно бе да научат как съдът решава кой е виновен в едно наказателно дело, как се провежда разследването по делото и се събират доказателства, може ли всеки да поиска да бъде защитаван от адвокат в съда, кога децата започват да носят наказателна отговорност, трудно ли е да станеш съдия.

Голям интерес предизвикаха и съдийската, и прокурорската тоги, с които те се снимаха за спомен. Учениците посетиха също трите деловодства на Окръжен съд – Враца – търговско, наказателно и гражданско, където на място се запознаха с работата на деловодителите и с видовете дела.

Децата разгледаха и съдебна зала № 5, която е оборудвана с техника за видеоконферентна връзка. Учениците и класният им ръководител Димитринка Пенова благодариха на съдия Ана Ангелова – Методиева за интересната среща.