За поредна година магистратите от Окръжната и Районната прокуратура в гр. Видин са провели срещи с ученици в рамките на образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, инициирана от Висшия съдебен съвет.

През учебната 2021/2022 година 152 ученици от Видин, Белоградчик и Кула са слушали лекции, изнесени от прокурорите, и са участвали в ролеви игри по конкретни казуси.

Десетокласници от ГПЧЕ „Йордан Радичков“ и ППМГ „Екзарх Антим I“ в гр. Видин са посетили прокуратурата в гр. Видин, а магистратите са гостували на място в две училища – СУ „Христо Ботев“ в гр. Белоградчик и СУ „Васил Левски“ в гр. Кула.

По време на лекциите магистратите са представили редица правни теми – разделение на властите според Конституцията на Република България, функции на съдебната власт и структура на съдебната система. Запознали са учениците с професиите на съдия, прокурор и следовател и с техния статут. Достъпно са обяснили на младежите как могат да защитят правата си чрез съдебните институции и видове съдебните услуги. Особено внимание е било обърнато на това, как да се предпазят и да не станат жертви на престъпление, върху детското правосъдие, съдебните процедури с участието на деца и техните права.

Образователните лекции са били допълнени с демонстрации на съвместни реални работни ситуации с прокурорите и поканените специалисти на ОД МВР гр. Видин, в т.ч. от сектор „Пътна полиция“. Учениците са станали преки участници в процеса, като са влезли в ролите на прокурори, разследващи полицаи, поемни лица, лабораторни специалисти, адвокати и извършители на престъпления. По този начин те са се запознали с начините за събиране на доказателства и са дискутирали въпросите, свързани с емоционалното състояние на човек, нарушил закона.

Във формат на ролеви игри магистратите съвместно с учениците са демонстрирали провеждане на обиск, снемане на пръстови отпечатъци, описание на доказателства, извършване на полеви химически тестове.

Децата са проявили интерес и любопитство към новата за тях информация и са обещали да предадат наученото на своите приятели.

Провеждане на образователни срещи с учениците допринася за изграждане на ценностно отношение към закона и ограничаване на негативните модели на поведение, формират правна грамотност и култура, повишават доверието в съдебната власт. От значение е, че именно подобни инициативи възпитават младежите като отговорни и активни граждани.

За магистратите участието в образователната програма носи професионална удовлетвореност. Те стават свидетели на интереса на децата към правните теми и работата на съдебната система, а придобитите от тях знания са атестат за ефективната работа на лекторите.