Зам.-кметът на община Козлодуй, г-жа Ивалина Банова, посрещна 30 деца от Румъния, Турция, Италия и Литва в сградата на Община Козлодуй.

Темата на посещението бе участието на ПГЯЕ „Игор Курчатов”, гр. Козлодуй по проект по КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, сектор „Училищно образование” по програма „Еразъм+” на тема „Толерантността и равенството насърчават добротата”.

Общинска администрация представи на участниците по проекта кратка презентация за община Козлодуй. Г-жа Банова връчи на всички гости символични подаръци.

В периода 3 – 7 октомври 2022 г. училището е домакин по проекта, като темата на работната седмица е „НЕ на тормоза”.

Проблемите, върху които се дискутира са: насилие, дискриминация, тормоз. Акцент се поставя върху значението на превенцията и контрола като част от обществената сигурност. Друга страна на проблема е киберсигурността.

В тази връзка учениците се поставят в реални ситуации за отреагиране при евентуално лично попадане в такъв случай. Създават акаунти в системата КАНОТ. Засягат се връзките между отделните институции и взаимодействия, като са показва комуникацията на училището с всяка една институция. По време на посещението са заложени разнообразни и интересни посещения, както и съвместни дейности.